Szkoła Animacji Misyjnej

SAM , czyli Szkoła Animacji Misyjnej prowadzona przez DMDT przygotowuje misyjnych animatorów spośród młodziezy oraz osób dorosłych, które pragną pogłębić osobistą formację misyjną oraz zaangażować się w ramach parafii i diecezji w misyjne apostolstwo i duszpasterstwo.

Szkoła Animacji Mlogo-SAM.jpgisyjnej dla młodzieży

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) to dwa stopnie formacji realizowane w sześciu spotkaniach (każdego roku trzy spotkania). Program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu teologii misji, duchowości misyjnej, metodologii i współpracy misyjnej w ramach PDM.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot parafialnych, a jednocześnie animatorów grup PDM, a zwłaszcza Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Cały profil Szkoły ukierunkowany jest na współpracę w ramach PDM ze specjalnym uwzględnieniem PDMD. SAM odsłania i ugruntowuje w młodych ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna młodzieży i dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna.

Szkoła Animacji Misyjnej dla młodzieży (SAM) jest organizowana od 2002 roku (w latach 1998-2001 organizowana była wspólnie z dorosłymi). Każdego roku bierze w niej udział ok. 40 młodych ludzi.

 

Szkoła Animacji Misyjnej dla dorosłych

Szkoła Animacji Misyjnej dla Dorosłych to dwa stopnie kilkudniowej formacji dla księży, sióstr i świeckich, której program obejmuje wykłady i warsztaty z zakresu teologii misji, duchowości misyjnej, metodologii i współpracy misyjnej w ramach PDM.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych formatorów dla wspólnot parafialnych, a jednocześnie animatorów grup PDM, a zwłaszcza Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Cały bowiem profil Szkoły ukierunkowany jest na współpracę w ramach PDM ze specjalnym uwzględnieniem PDMD. SAM ugruntowuje świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna dzieci w szkołach i grupach parafialnych, a jako jej następstwo uniwersalna współpraca misyjna.

Od lipca 1998 do 3 lipca 2009 roku w SAM dla dorosłych wzięło udział 210 księży i kleryków, 120 sióstr zakonnych i 241 osób świeckich.