Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashInformacje

SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze w rubryce „Misje w cyfrach” podano błędnie cyfry określające liczbę uczestników spotkań kolędników misyjnych na przestrzeni 1999-2014. Kolejność wymienionych miast i parafii należy odwrócić, a więc liczbie 2300 uczestników ma odpowiadać 2014 (Dębica – Ducha Świętego) itd., aż do liczby 700, której odpowiada – 1999 (Nowy Sącz – Bazylika Mniejsza).

MISYJNY DZIEŃ DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

W ubiegłym 2013 roku tylko 261 parafii w diecezji tarnowskiej urządziło misyjny dzień w Białym Tygodniu. Nie bójmy się tego kroku. To okazja, aby dzieci, które wchodzą w pełne życie Kościoła, rozpoczęły je ze świadomością, że miliony ich rówieśników w krajach misyjnych nie zna Chrystusa. Ważne jest więc rzeczywiste rozpoczęcie marszu najmłodszych chrześcijan w ich Papieskim Dziele Misyjnym i ich pierwsze misyjne zaangażowanie.

MISYJNY DZIEŃ CHORYCH

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest Misyjnym Dniem Chorych. Warto o tym wiedzieć, a co najważniejsze, tworzyć w parafii tradycję odwiedzania (wielką rolę do spełnienia mają tu grupy Papieskich Dzieł Misyjnych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci) w tym dniu chorych. Z jednej strony sami spełnimy apostolskie zadanie, które stawia przed nami Chrystus, a z drugiej wzmocnimy dzieło misyjne Kościoła, zapraszając chorych do jego duchowego wsparcia.
Przy tej okazji należałoby zanieść chorym drobny upominek w postaci obrazka z modlitwą za misje lub ulotki „Misyjne Apostolstwo Chorych”, którą można otrzymać w naszym biurze. Zachęcamy, by skorzystać z „Misyjnych Materiałów Liturgicznych 2014” wydanych przez centralę PDM w Warszawie, które zostały rozesłane do każdej parafii (s. 71-76).

DZIEŃ PAMIĘCI I MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH (24 V)

Z inicjatywy Benedykta XVI dzień 24 maja jest Dniem Pamięci i Modlitwy za Kościół w Chinach. Podzielony Kościół, ograniczone możliwości wyznawania wiary, a często i represje wobec duchownych i świeckich oraz nieposzanowanie praw człowieka w tym kraju, przekonują nas o potrzebie szczególnej modlitwy za Chiny. Do wykorzystania „Misyjne Materiały Liturgiczne 2014” (s. 67-70).

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ

W dniach od 29 czerwca do 3 lipca w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej w Czchowie będzie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej (SAM). Są to dni formacyjne dla kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich, zwłaszcza tych, którzy m. in. pragną koordynować współpracę misyjną we wspólnotach parafialnych i szkolnych czy przygotować się do prowadzenia Misyjnych Wakacji z Bogiem. Szkoła daje bardzo praktyczny pogląd na konkretne zaangażowanie misyjne różnych grup i ruchów kościelnych w parafii.

 
 MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Papieskie Dzieła Misyjne w naszej diecezji, jak co roku, organizują Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB) dla dzieci i młodzieży w Czchowie i Krynicy. Kilka turnusów organizowanych będzie w połączeniu z nauką języka angielskiego. Chętni na te turnusy winni się zgłosić do Wydziału Misyjnego Kurii (tel. 014/6317370). Zapisując uczestnika na MWB, należy podać jego imię i nazwisko, parafię, PESEL i dokonać całkowitej opłaty. Wtedy też otrzymuje się kartę uczestnictwa. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznych. Oto terminy turnusów:

Dzieci:
13 – 24 lipca – dla klas V i VI  
24 – 29 lipca – dla klas III i IV z j. angielskim
29 lipca – 3 sierpnia – dla klas III i IV z j. angielskim 
15 – 20 sierpnia – dla klas IV i V  
20 – 30 sierpnia – dla klas III i IV z j. angielskim

Młodzież:
3 – 13 lipca – dla klas I, II,III gimn.
4 – 15 sierpnia – dla klas I, II i III gimn.
26 lipca – 3 sierpnia – dla klas III gimn. i ponadgimnazjalnych (Krynica Zdrój)

Duszpasterzy prosimy o umieszczenie informacji o MWB w gazetkach parafialnych, gablotach i ogłoszeniach parafialnych. Więcej informacji podanych na stronie www.misje.diecezja.tarnow.pl

MODLIMY SIĘ O POWOŁANIA MISYJNE

Niedziela Dobrego Pasterza (17 maja) jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne, a przez to dniem patronalnym Dzieła św. Piotra Apostoła. Pamiętajmy więc o Kościele powszechnym, oczekującym pasterzy, módlmy się o święte powołania misyjne z naszej diecezji.
Propozycję liturgii Eucharystii oraz nabożeństwa na tę niedzielę znajdziemy w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych 2014” (s. 61-64).

DOM FORMACJI MISYJNEJ W CZCHOWIE IM. KS. JANA CZUBY ZAPRASZA

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbywają się dni formacji misyjnej (dfm), na które serdecznie zapraszamy różne grupy:
Maj:
2 – 4 dfm dla rodziców misjonarzy diecezjalnych
16 – 18 dni skupienia i modlitwy dla animatorów i absolwentów SAM
Czerwiec:
6 – 8 dfm dla róż różańcowych
16 – 17 spotkanie misjonarzy diecezjalnych

Zgłoszenia prosimy kierować do naszego biura. Początek spotkania dla grup weekendowych w piątek o godz. 1800 (przyjazd od 1700), a zakończenie w niedzielne południe.

KSIĄŻKA MISYJNA DLA DZIECI

Ciągle dostępna jest pierwsza w Polsce pozycja o tematyce misyjnej dla dzieci, autorstwa s. Kingi Kozdrój, skierowana do dzieci. Jest to książeczka „Tajemnice misyjnego serca”. Jest ona narzędziem formacji i samoformacji misyjnej dzieci opartej na zasadach „Dekalogu PDMD”.
Oprócz opowiadań, zachęcających dzieci do wejścia na drogę chrześcijańskiej miłości, jej czytelnicy znajdą tu również zabawę intelektualną w postaci edukacyjnych rebusów, krzyżówek i zgadywanek. To wszystko ma służyć kształtowaniu misyjnych postaw u najmłodszych chrześcijan. Książeczka ta tematycznie koresponduje z pozycją „Poprowadzić Dzieci Misyjną Drogą” (to nieodzowny materiał do prowadzenia animacji misyjnej wśród różnego rodzaju grup dziecięcych, jak i do modlitwy najmłodszych chrześcijan w czasie całego roku liturgicznego za dzieło misyjne Kościoła). „Tajemnice misyjnego serca” to pozycja bardzo przydatna do przedłużenia formacji wśród dzieci, prowadzonej przez katechetów i animatorów, korzystających z materiału zawartego we wspomnianej książce.

ABC ANIMACJI MISYJNEJ DZIECI I PORADNIK ANIMATORA PDMD

W naszym biurze można nabyć książkę „ABC Animacji Misyjnej” niezbędną do prowadzenia animacji misyjnej wśród dzieci w ramach różnych grup parafialnych i nie tylko. Dysponujemy również „Poradnikiem Animatora PDMD”. Lektura tych pozycji dostarczy animatorom potrzebne informacje, dotyczące szczegółów animacji w ramach PDMD.

PIOSENKI MISYJNE

Wszystkim, którzy dokonują animacji misyjnej dzieci, polecamy płytkę CD „Otwórzmy serca” z piosenkami misyjnymi dla najmłodszych.

KONKURS NA LOGO DDM

Diecezjalne Dzieło Misyjne (DDM), istniejące w Kościele tarnowskim od czasu IV Synodu Diecezjalnego (1986), wciąż nie dysponuje swoim logo.
       Ciągle więc trwa konkurs, którego celem jest stworzenie logo Diecezjalnego Dzieła Misyjnego w diecezji tarnowskiej.

DZIECI DZIECIOM PISZĄ LISTY

Zwracamy się do animatorów i opiekunów grup PDMD, aby zachęcali swych wychowanków (przynajmniej niektórych) do pisania krótkich listów do dzieci z Rep. Środkowoafrykańskiej, Brazylii czy innych krajów, gdzie pracują nasi misjonarze. Przyniosłoby to z pewnością wartości wychowawcze, które promuje Dzieło. Można pisać po polsku – niektórzy nasi misjonarze zgłaszają gotowość tłumaczenia listów swoim wychowankom. Dzieci mogłyby wymienić między sobą zdjęcia, a w listach pisać o doświadczeniu Kościoła i radości z działalności w ramach PDMD, które w solidarności z papieżem i Kościołem powszechnym czyni wiele dobra dla dzieci całego świata.

MISJE NA STRONACH WWW

Papieskie Dzieła Misyjne, w których nasza diecezja ma swój żywy udział, posiadają swoją witrynę internetową – www.missio.org.pl. Zachęcamy ogniska misyjne i grupy PDMD, aby zaznaczyły ślad swojej działalności na tych stronach. Diecezjalne strony o misjach znajdują się pod adresem – www.misje.diecezja.tarnow.pl. Swoje strony posiadają również ks. Sławomir Głodzik – www.afrique.opoka.org, ks. Henryk Chlipała – www.picasaweb.google.com/kshenryk oraz nasi księża pracujący w Kazachstanie – www.rc.net/kazakhstan.

ZBIERAJĄC UŻYWANE ZNACZKI, POMAGAMY MISJOM

Obszerna informacja na ten temat została podana w pierwszym numerze 1997 roku na s. 72-73 (patrz również archiwum www.misje.diecezja.tarnow.pl). Znaczki można odsyłać również na adres: „Posłaniec Ducha Świętego”, Al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz, z dopiskiem „znaczki”.

APEL DO ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Zwracamy się z prośbą do sióstr zakonnych, zwłaszcza tych, które mają swe współsiostry na misjach (takich zgromadzeń jest kilka w naszej diecezji!), aby nie wahały się włączyć w pracę misyjną w ramach animacji prowadzonej podczas wakacji w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie oraz w ramach biuletynu „Głoście Ewangelię” (np. listy od misjonarzy, propozycje duszpasterskie). Zapraszamy też na Szkołę Animacji Misyjnej w lipcu (1-5).

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;