Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

Kronika misyjna - 2013

  Archiwum 

 

 

W czasie spotkania kolędników Ksiądz Biskup wręczył nagrody laureatom konkursu na najładniejsze stroje. I miejsce zajęła parafia Tarnów-Krzyż, II – Iwkowa, a III – Chomranice. Również w corocznym konkursie fotograficznym, za przedstawienie panoramy przedsięwzięcia kolędników misyjnych w parafii, wyróżnienie otrzymały: pani Alina Zięć z parafii pw. Podwyższenia Krzyża z Iwkowej i pani Józefa Konieczny z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego z Gołkowic. Nagrodę ufundowaną przez ks. Piotra Boracę (gitara) za skomponowanie melodii do do hasła kolędników misyjnych 2013 otrzymała parafia Tymowa.


W dniu 14 grudnia papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej ks. Jana Piotrowskiego, byłego misjonarza w Republice Konga i w Peru. Jest on drugim biskupem (po bp. Januszu Kalecie) spośród 123 osobowej grupy misjonarzy fidei donum z diecezji tarnowskiej.


W dniach od 13 do 15 grudnia w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce druga część Szkoły Animacji Misyjnej drugiego stopnia dla młodzieży. Wzięło w niej udział 43 osoby. Gościem spotkania był biskup nominat Jan Piotrowski, który udał się do uczestników Szkoły bezpośrednio po nominacji, z przewidzianym wcześniej wykładem na temat: „Misje są sprawą wiary”.W dniu 3 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 33 diakonów w obecności przełożonych i całej wspólnoty zostało przyjętych do Papieskiej Unii Misyjnej (PUM). Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Boraca – sekretarz diecezjalny PUM i były misjonarz w Republice Środkowoafrykańskiej.


W dniu 3 grudnia na kolejne pół roku do pracy w szpitalu w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej wyjechała p. Izabela Cywa pochodząca z Krynicy


W dniu 17 listopada na pracę apostolską do Peru wyjechał ks. Grzegorz Trojan. Wcześniej, w latach 2004-2011, pracował w Brazylii.


W dniu 27 października w Loulombo miała miejsce uroczysta Eucharystia z okazji 15. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Uczestniczyło w niej około 300 byłych i obecnych parafian, trzech biskupów (biskup miejsca Luis Portela, pasterz archidiecezji Brazzaville abp Anatole Milandou oraz nuncjusz apostolski abp Jan Romeo Pawłowski), trzynastu księży (w śród nich inspirator tego przedsięwzięcia ks. Bogdan Piotrowski), trzy siostry józefitki - Polki i dwie pochodzenia afrykańskiego z innego zgromadzenia. Miejscowi parafianie przy grobie umieścili tablicę ze słowami księdza Jana, napisanymi dwa dni przed śmiercią w liście do ks. Andrzeja Kurka: „Zostaję na miejscu do końca”.


W dniu 26 października w sanktuarium Matki Bożej w Okulicach miało miejsce XIII Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Różańcowych diecezji tarnowskiej. Przybyło na nie ponad 1200 członkiń i członków grup różańcowych z 68 parafii diecezji. Eucharystii, którą koncelebrowało 29 kapłanów, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. inf. Zdzisław Sadko. Do uczestników swoje słowo skierował również miejscowy proboszcz i kustosz - ks. Roman Majoch. Świadectwo o swej pracy misyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej przeżywającej trudny okres niepokojów, dał wobec uczestników ks. Piotr Boraca. Mieli oni też możność - za pomocą mostu internetowego - zobaczyć na ekranie księży misjonarzy: Bogdana Piotrowskiego z Republiki Konga i Mieczysława Pająka z Republiki Środkowoafrykańskiej i wysłuchać ich świadectw dotyczącej męczeńskiej śmierci naszego rodaka i sytuacji jaka panuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Spotkanie było również wspomnieniem 15-tej rocznicy męczeńskiej śmierci (27 października) ks. Jana Czuby w Loulombo.
W czasie spotkania od biskupa tarnowskiego Andrzeja nadeszła wiadomość o mocnym powrocie konfliktu zbrojnego w Republice Środkowoafrykańskiej. Wszyscy zebrani w modlitwie różańcowej kończącej spotkanie modlili się za naszych misjonarzy, którzy ewangelizują w tym kraju. Pierwszy dziesiątek różańca, dzięki mostowi internetowemu (skype), odmówił ks. Mieczysław Pająk.


W dniach od 18 do 19 października w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce coroczne misyjne spotkanie formacyjne dla osób przygotowujących przedsięwzięcie kolędników misyjnych w parafiach. Wzięło w nim udział 20 osób (ksiądz, siostry, osoby świeckie).


W dniach od 11 do 13 października w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce pierwsza część Szkoły Animacji Misyjnej drugiego stopnia dla młodzieży. Wzięło w niej udział 26 osób z diecezji tarnowskiej.


W dniach od 4 do 6 października w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce misyjne spotkanie formacyjne dla róż różańcowych. Wzięło w nim udział 43 osoby, reprezentujące kilkanaście parafii.


W dniu 28 września w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce misyjne spotkanie formacyjne dla Akcji Katolickiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 37 członków tego stowarzyszenia, dotyczyło przygotowania kolejnego wydania kolędników misyjnych w parafiach.


W dniu15 września do Kamerunu na okres jednego roku udał się wolontariusz p. Tomasz Woliński. Podejmie on swoją posługę w Bertoua, gdzie nasza rodaczka p. Ewa Gawin prowadzi, a jednocześnie buduje szkołę dla dzieci głuchoniemych.


W dniu 11 września w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną do Republiki Środkowoafrykańskiej rodaka tej parafii ks. Mateusza Gondka.


W dniu 3 września w parafii pw. św. Antoniego w Męcinie biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył krzyż misyjny i posłał na pracę misyjną do Republiki Środkowoafrykańskiej rodaka tej parafii ks. Pawła Wróbla.


Od dnia 1 września ks. Piotr Boraca, po kilku latach pracy w Republice Środkowoafrykańskiej, rozpoczął swoją posługę animacji misyjnej w naszej diecezji. Został on sekretarzem diecezjalnym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła i Papieskiej Unii Misyjnej w Kościele tarnowskim. Zastąpił on na tym miejscu ks. Andrzeja Augustyna i ks. Andrzeja Bakalarza.


 W okresie wakacji w Czchowie-Kozieńcu odbywały się Misyjne Wakacje z Bogiem (MWB). Wzięło w nich udział 274 dzieci i 90 młodzieży gimnazjalnej. Prowadziło je 7 księży, 4 siostry, 1 diakon, 9 kleryków oraz 16 osób świeckich. Turnusy dziecięce połączone były z nauką języka angielskiego.


W dniu 18 sierpnia w Tęgoborzy miało miejsce wspomnienie 10-tej rocznicy śmierci ks. Antoniego Kmiecika, byłego dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, delegata biskupiego w naszej diecezji ds. misjonarzy oraz prefekta i profesora seminarium tarnowskiego. We mszy świętej wzięli udział obecni i byli misjonarze – koledzy i uczniowie zmarłego.
Od 1 do 27 lipca na praktyce misyjnej w Peru pod kierownictwem ks. Leszka Leszkiewicza przebywało 4 kleryków tarnowskich. Podobną praktykę w Czadzie podjęło w dniach od 18 lipca do 12 sierpnia ks. Stanisław Wojdak wraz z dwoma księżmi i trzema klerykami tarnowskiego seminarium. Kolejnych dwóch kleryków odbyło ją w Kazachstanie w dniach od 13 lipca do 13 sierpnia.
W dniach od 1 do 5 lipca w Warszawie w ogólnopolskim sympozjum misyjnym kleryków uczestniczyło 2 alumnów tarnowskiego seminarium. 

W dniach od 30 czerwca do 4 lipca w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce Szkoła Animacji Misyjnej, w której wzięło udział 29 osób: 5 księży, siostra zakonna, 8 kleryków i 15 osób świeckich. Gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. Marek Muszyński i ks. Mateusz Dziedzic z Republiki Środkowoafrykańskiej oraz p. Iwona Ligas, pracująca w tym kraju w latach 2008-2012. Wykładowcami byli: ks. Czesław Noworolnik, ks. Jan Piotrowski, ks. Jan Wnęk, ks. Krzysztof Czermak oraz p. Alina Zięć i p. Lidia Rutkowska.

W dniach 23 i 24 czerwca w Nowym Sączu i Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbyło się XVI Spotkanie misjonarzy przebywających na urlopie. Wzięło w nim udział 22 obecnych i byłych misjonarzy diecezji tarnowskiej z Afryki i Ameryki Południowej. Aktualnie pracujący misjonarze reprezentowali 7 krajów: Argentynę, Brazylię, Peru, Czad, Kamerun, Republikę Konga i Republikę Środkowoafrykańską. Przy okazji spotkania w Nowym Sączu miał miejsce jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Masteja, pracującego 35. rok w Argentynie, a w Czchowie jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Marka Mastalskiego, który jako misjonarz w Republice Środkowaoafrykańskiej pracował niemal 20 lat. Z misjonarzami w Czchowie spotkał się biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W dniu 2 czerwca Szkoła Podstawowa im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie na Górze św. Marcina zorganizowała już X Memoriał poświęcony postaci swego patrona, rodaka, byłego ucznia tej szkoły – męczennika z Peru.

W dniu 29 maja biskupa tarnowskiego odwiedził biskup diecezji Kimbe w Papui-Nowej Gwinei - William Fey. Celem jego wizyty była prośba o księży do pracy w jego diecezji.

W dniach od 27 do 29 maja przebywał w Tarnowie arcybiskup Ndjameny – Mathias Ngarteri. Złożył on m.in. wizytę biskupowi tarnowskiemu prosząc o kapłanów do pracy w Czadzie oraz przewodniczył mszy św. koncelebrowanej w seminarium duchownym.

W Tarnowie w dniu 26 maja odbyło się III Misyjne Święto Dzieci organizowane przez Duszpasterstwo Akademickie „TRATWA” oraz Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodzi Misjom”.

W dniu 26 maja w Oyo miała miejsce, obecna w kongijskiej kulturze, uroczystość poświęcenia grobu ks. Józefa Piszczka. Myszy św. koncelebrowanej przez 12 kapłanów (w tym dwóch misjonarzy tarnowskich) przewodniczył ks. Bogdan Piotrowski. On też wygłosił kazanie, a grób poświęcił wikariusz generalny diecezji Oyo. W uroczystości wzięli licznie udział miejscowi parafianie oraz kilkanaście sióstr józefitek, w tym 4 Polki.

W dniu 22 maja kościele w Trzetrzewinie miały miejsce uroczystości w związku z 10. rocznicą śmierci s. Czesławy Lorek. Eucharystii, którą koncelebrowało 10 kapłanów (w tym byłych misjonarzy), przewodniczył były misjonarz, ks. Jan Piotrowski, prepozyt Kapituły Kolegiackiej Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Gościem specjalnym był o. Jan Smaluch SSCC od 32 lat pracujący w Demokratycznej Republice Konga, gdzie została zamordowana s. Czesława, świadek życia i pracy tragicznie zmarłej misjonarki. Przed mszą św. uczniowie i uczennice szkoły im. s. Czesławy Lorek w Biczycach przybliżyli postać ich patronki.

W dniach od 17 do 19 maja w Koszycach Małych miały miejsce rekolekcje dla uczestników i absolwentów Szkoły Animacji Misyjnej (SAM) dla młodzieży. Wzięło w nich udział 43 osoby. Osiemnaścioro z nich otrzymało dyplom ukończenia SAM, na który uczęszczali w latach 2011-2013.W dniach od 3 do 5 maja w diecezjalnym Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie miało miejsce XV Spotkanie rodziców misjonarzy diecezjalnych. Wzięło w nim udział 25 osób: matki i ojcowie księży tarnowskich i świeckich misjonarzy ewangelizujących Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Gośćmi spotkania byli misjonarze: ks. bp Janusz Kaleta z Kazachstanu, ks. Stanisław Worwa misjonarz w Czadzie od 2004 r. oraz ks. Henryk Chlipała misjonarz w Peru (1999-2013).

W dniu 27 kwietnia w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miało miejsce doroczne spotkanie dekanalnych referentów misyjnych.

W dniach 9 i 10 kwietnia w Błoniu miała miejsce sesja na temat misyjnego wymiaru duszpasterstwa dla diakonów WSD w Tarnowie. Prelegentami byli: ks. Stanisław Wojdak, ks. Leszek Leszkiewicz, p. Lidia Rutkowska i p. Alina Zięć. Gośćmi byli misjonarze: ks. Henryk Chlipała – po powrocie z Peru i ks. Piotr Osiński – po powrocie z Republiki Środkowoafrykańskiej.

W dniu 2 kwietnia zmarł nagle w Republice Konga ks. Józef Piszczek. Pracował tam 25 i pół roku. Pogrzeb, w którym uczestniczyła delegacja 5 księży z diecezji tarnowskiej i 2 siostry rodziny zmarłego, odbył się w parafii Oyo w dniu 10 kwietnia. W dniu 18 kwietnia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża miały miejsce uroczystości żałobne w rodzinnej parafii księdza Józefa – Tylmanowej.

Z okazji drugiej rocznicy śmierci s. Kingi Kozdrój w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniu 2 marca miała miejsce msza św., a po niej wspomnienie o zmarłej siostrze.W dniach od 1 do 3 lutego w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miała miejsce trzecia część Szkoły Animacji Misyjnej drugiego stopnia dla młodzieży. Wzięło w niej udział 35 młodych ludzi. Gośćmi spotkania byli wykładowcy: ks. Czesław Noworolnik i ks. Jan Piotrowski, oraz misjonarz z Boliwii – ks. Paweł Żurowski.

W dniach od 25 do 27 stycznia w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie przebywały dzieci z 9 grup kolędników misyjnych, które zakwalifikowały się do finału Konkursu dla kolędników: „Śladami tarnowskich misjonarzy i kolędników w Republice Środkowoafrykańskiej”. W dniu 26 stycznia miał miejsce finał, w którym I miejsce zajęła grupa kolędników (dziewczynek) z Brzeźnicy k. Dębicy. II miejsce wywalczyła grupa chłopców z par. św. Krzyża w Dębicy, a III - grupa mieszana z Żabna. Gościem spotkania była p. Iwona Ligas, która w 2012 roku powróciła po 3 i pół letniej pracy z dziećmi w Afryce.

W corocznym konkursie fotograficznym kolędników misyjnych w parafiach, I miejsce zdobyła parafia pw. św. Antoniego Padewskiego z Gołkowic.

W XV Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych diecezji tarnowskiej, które  miało miejsce w Bochni, w dniu 12 stycznia 2013 roku, wzięło udział niemal 1900 dzieci z 68 parafii diecezji tarnowskiej. Dzieciom towarzyszyło niemal 250 opiekunów: księży, sióstr zakonnych i świeckich. Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż. Gośćmi spotkania byli księża misjonarze z Boliwii i p. Iwona Ligas, która w roku 2012 powróciła z Rep. Środkowoafrykańskiej.

W dniach od 11 do 24 w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie miały miejsce serie dni formacji misyjnej dla kolędników misyjnych z woj. małopolskiego. Wzięło w nich udział 140 dzieci i 50 gimnazjalistów.

W dniu 6 stycznia w parafiach miało miejsce uroczyste zakończenie akcji kolędników misyjnych.
 
 

Archiwum z poprzednich lat:

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 200620072008, 200920102011, 2012, , 2013

 

Wydział Misyjny Diecezji Tarnowskiej, ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel. 014/63-17-370; fax 014/63-17-379;