Scenka kolędników

Zapraszamy do rozpoczęcia przygotowań scenki kolędniczej... 

Z kolędą w domu – scenka 2019 rok

 

Postacie: Maryja z Józefem, Azjata, Afrykańczyk i Latynos.

Hymn kolędników misyjnych

 

Maryja:

Przybywamy dzisiaj do was, gospodarze mili,

Byśmy razem się tu z Wami radością dzielili.

Jezus przyszedł, bo ukochał grzesznego człowieka,

Więc niech każdy się w potrzebie do Niego ucieka.

 

Azjata:

Syn Boży nam się narodził w nędzy oraz w chłodzie,

Nikt z ludzi nie chciał Go przyjąć we własnej zagrodzie.

A On przecież jest darem od Boga naszego,

Jest „Dobrą Nowiną! Przyjdźcie więc dzieci” do Niego.

YZGY HABAR! KEL BALALAR! (Ізгі xабар!Кел, балалар!)

- Jezus zaprasza każdego.

 

Afrykańczyk:

Wielu ludzi jest na świecie, co Boga nie znają,

Może o Nim ktoś opowie? – Chętnie posłuchają.

I dlatego misjonarzy tak wielu potrzeba,

By na ziemi każdy człowiek mógł trafić do Nieba.

 

Latynos:

By misjonarz mógł mszę świętą i dla nas sprawować,

Trzeba kościół lub kaplicę solidną zbudować.

Wasza pomoc też potrzebna, by mógł szpital działać,

Szkoła – uczyć nas zawodu, studnie – wodę dawać.

 

Józef:

Do was właśnie dobrzy ludzie z prośbą się zwracamy,

Bo my, mali kolędnicy misjom pomagamy.

Wciąż wspierajcie, jak kto może, pracę misjonarzy,

Proście Boga, by ich zdrowiem i pomocą darzył.

 

Wszyscy:

Bóg wam zapłać, gospodarze, żeście nas przyjęli,

Żeście wsparli dobrym sercem, modlitwą objęli.

Niech Wam Jezus wynagrodzi wszystko, co czynicie,

Jak Bóg zechce, to za roczek znów nas zobaczycie!

 

Kolęda: Pójdźmy wszyscy do stajenki.

 

Małgorzata Kapłańska

Marysia Jekiełek

TUTAJ POBIERZZ PLIK:  SCENKA KOLĘDOWA 2019 w WORDZIE

TUTAJ POBIERZZ PLIK:  SCENKA KOLĘDOWA 2019 w PDF

 

Z KOLĘDĄ W DOMU

Boże Narodzenie 2018

 

            SCENKA

 

Postacie: Maryja z Dzieciątkiem Jezus, Józef, anioł, dziecko afrykańskie, dziecko latynoskie

Hasło kolędowania misyjnego w 2018 roku: „Suma yatiyawi sana munapxta”, wyrażone jest w języku aymara, którym posługują się mieszkańcy Boliwii, gdzie pracują tarnowscy misjonarze. 

Hymn kolędników misyjnych

 

Anioł:

Głosimy Dobrą Nowinę dla całego świata.

„Suma yatiyawi sana munapxta”(czyt.: suma jatijałi sań monapta )

Radujcie się wszyscy, bo mały Syn Boży,

Przyszedł na świat po to, by nikt się nie trwożył.

 

Józef:

Narodził się w chłodzie, zaznał trudu wiele,

Przez swe ludzkie życie jest nam przyjacielem.

Jednak wielu ludzi o tym nie słyszało,

Możemy im pomóc, pracy jest niemało.

 

Afrykańczyk:

Módlmy się gorliwie o wielu misjonarzy,

By Bóg ich siłą, zdrowiem i świętością darzył.

Modlitwą otaczajmy też misyjne kraje,

Każdy grosz nam przekazany tak wiele nam daje.

 

Latynos:

Szkoły, studnie i szpitale dzięki wam już mamy,

W kościele czy kaplicy z Bogiem się spotykamy.

W sierocińcu przebywają dzieci opuszczone,

A te, którym burczy w brzuszku, będą nakarmione.

 

Maryja:

Wiele potrzeb jest na świecie, wielu również trzeba

Dobrych ludzi, którzy innym chcą przychylić nieba.

Ja te wasze ludzkie sprawy Synowi zanoszę,

„Jezu, Ty się tym zajmij” – tak gorąco Go proszę.

 

Wszyscy:

Całym sercem dziękujemy za waszą gościnę!

Za modlitwę i za datek – pomocy kruszynę.

Jak nam Bóg da, to za roczek znowu się spotkamy,

Na pamiątkę tej kolędy bombkę zostawiamy. (wręczamy pamiątki)

 

Kolęda: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Małgorzata Kapłańska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z KOLĘDĄ W DOMU

Boże Narodzenie 2017

            SCENKA

 

Postacie: Maryja z Dzieciątkiem, Józef, anioł, dziecko afrykańskie, dziecko latynoskie

Kolęda: Dzisiaj w Betlejem

 

JÓZEF

Przybywamy dzisiaj do was z radosną nowiną,

Że Bóg Ojciec dał nam Syna, obdarzył Dzieciną.

 

MARYJA

Mały Jezus się narodził w ubogiej stajence,

On nas kocha i wyciąga do nas swoje ręce. (Maryja podnosi do góry Dzieciątko Jezus)

 

LATYNOS

Tu na ziemi wiele potrzeb i smutku jest wiele,

Potrzebni nam lekarze i nauczyciele.

Brak nam miejsca do nauki, nie ma też świetlicy,

Byśmy mogli Boga chwalić, potrzeba kaplicy.

 

AFRYKAŃCZYK

Zdani wciąż na waszą pomoc, na nią dziś czekamy,

Dzięki waszym misjonarzom, Boga wnet poznamy.

Również dzieci głuchonieme szkoła będzie cieszyć,

Do szpitala, z chorym dzieckiem matka też pospieszy.

 

ANIOŁ

Kolędnicy już ćwierć wieku misjom pomagają,

Studnie, szkoły i szpitale, kaplice powstają.

„E gonda Nzapa e mu singila” – radośnie rozbrzmiewa

„Tobie Boże dzięki, chwała” –  każdy z nas zaśpiewa.

(Hymn kolędników misyjnych)

 

WSZYSCY

Za przyjęcie i ofiarę z serca dziękujemy. (wręczamy pamiątki)

By wam Jezus błogosławił modlić się będziemy.

Wspierać misje, misjonarzy – wszystkich zachęcamy,

 A za rok, jak Bóg pozwoli, znowu się spotkamy.

Kolęda: Wśród nocnej ciszy

                                                                     Małgorzata Kapłańska

 

 

Do pobrania...
Z KOLĘDĄ W DOMU