Konkurs tematyczny

 KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW

”25 lat otwierania serc i domów”

MATERIAŁY: 

Literatura konkursowa DO POBRANIA...

wymowa niektórych nazw...

Do udziału w konkursie zapraszamy kolędników misyjnych z klas od IV do VII.

 

Warunki konkursu:

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap: wideokonferencja na Skypie

Trzyosobowa grupa odpowiada na pytania dotyczące podanej wcześniej literatury.

Grupa wraz z opiekunem (który jest wtedy również strażnikiem uczciwości) łączy się z organizatorami konkursu 9 stycznia 2018 r. o ustalonej uprzednio godzinie.

Zgłoszenia grup do konkursu należy przesyłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 23 grudnia 2017 r. na adres: misje@diecezja.tarnow.pl. Poniżej wzór zgłoszenia.

 

II etap: konkurs finałowy w Czchowie

Dziesięć grup, które w pierwszym etapie zdobyły najwięcej punktów, weźmie udział w turnieju wiedzy zorganizowanym w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniach od 26 do 28 stycznia 2018 r. Laureatem zostanie grupa, która uzyska najwięcej punktów.

Pobyt uczestników II etapu jest bezpłatny – jako nagroda dla kolędników za zakwalifikowanie się do konkursu finałowego.

Literatura obydwu etapów konkursu wkrótce będzie dostępna na stronie www.misje.diecezja.tarnow.pl.

W konkursie może wziąć udział tylko jedna grupa z parafii!

 

WZÓR ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

DO KONKURSU

 

KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW

”25 lat otwierania serc i domów”

1. PARAFIA: .........................................................................................

2. IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................................

3. PESEL: ……………………………………………………….....

4. KLASA: ……………………………………………

5. SZKOŁA: …………………………………………………………

6. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: ………………………………………………………

7. ADRES MAILOWY I TEL. OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: ……………………………………………..............................

8. NAZWA UŻYTKOWNIKA LUB ADRES SKYPE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …………………………………..............................................

ARCHIWUM 2016
 

 

KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW 

”Posłani w imię Jezusa Chrystusa”

Do udziału w konkursie zapraszamy kolędników misyjnych z klas od IV do VI.

Warunki konkursu

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap: wideokonferencja na Skypie

Trzyosobowa grupa odpowiada na pytania dotyczące podanej wcześniej literatury.

Grupa wraz z opiekunem (który jest wtedy również strażnikiem uczciwości) łączy się z organizatorami konkursu 9 stycznia 2017 r. o ustalonej wcześniej godzinie.

Zgłoszenia grup do konkursu należy przesyłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 23 grudnia 2016 r., na adres: misje@diecezja.tarnow.pl. Poniżej wzór zgłoszenia.

II etap: konkurs finałowy w Czchowie

Dziesięć grup, które w pierwszym etapie zdobyły najwięcej punktów, weźmie udział w turnieju wiedzy zorganizowanym w Domu Formacji Misyjnej w Czchowie w dniach od 27 do 29 stycznia 2017 r.

Laureatem zostanie grupa, która uzyska najwięcej punktów.

Pobyt uczestników II etapu jest bezpłatny – jako nagroda dla kolędników za zakwalifikowanie się do konkursu finałowego.

Literatura obydwu etapów konkursu patrz: www.misje.diecezja.tarnow.pl

Z parafii może wziąć udział tylko jedna grupa!

 

MATERIAŁY DO KONKURSU do pobrania:


WZÓR ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU:

KONKURS DLA KOLĘDNIKÓW „POSŁANI W IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA”

1. PARAFIA: .........................................................................................

2. IMIĘ I NAZWISKO: ............................................................................

3. PESEL: ……………………………………………………….....

4. KLASA: ……………………………………………

5. SZKOŁA: …………………………………………………………

6. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: ………………………………………………………

7. ADRES MAILOWY I TEL. OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …………………………………………….

8. NAZWA UŻYTKOWNIKA LUB ADRES SKYPE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ: …………………………………..