Konkurs "Spieszmy do Betlejem"

KONKURS „SPIESZMY DO BETLEJEM”

DLA GRUP KOLĘDNICZYCH

PODCZAS SPOTKANIA KOLĘDNIKÓW

13 stycznia 2018 r.

 

Warunki konkursu:

  1. Parafia zgłasza jedną 5-osobową grupę kolędniczą, która zwyciężyła w konkursie parafialnym lub zajęła II miejsce. W konkursie nie mogą brać udziału te same osoby i stroje, które w ubiegłych latach zajęły miejsca od I do III.
  2. W konkursie szczególną uwagę zwraca się na gwiazdę: jej wygląd, pomysłowość wykonania i praktyczność w kolędowaniu. Za gwiazdę będzie można otrzymać 40% punktów konkursowych.
  3. Stroje kolędnicze muszą odpowiadać postaciom zaproponowanym w scence kolędniczej, która przedstawiana jest w domach. Każda grupa występuje z gwiazdą i skarbonką.
  4. Kolędnicy muszą znać na pamięć tekst scenki i umieć zaśpiewać tegoroczne hasło kolędowania, które również winno być umieszczone na gwieździe lub skarbonce (wersja muzyczna hasła jest dostępna na stronie www.misje.diecezja.tarnow.pl).
  5. Grupa ma być w tym samym składzie osobowym, w którym odwiedzała domy w dniach między 26 a 31 XII 2017 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy drogą elektroniczną (misje@diecezja.tarnow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2018 r. przesłać formularz zgłoszeniowy i dwa zdjęcia elektroniczne grupy, która zwyciężyła w konkursie parafialnym (jedno zdjęcie ma być ustawiane, by widoczne były wszystkie postaci, a drugie zrobione w drodze, w czasie kolędowania). Na zdjęciu ma widnieć tylko grupa kolędnicza – bez opiekunów i innych osób towarzyszących (np. ktoś dorosły grający na akordeonie). W temacie maila należy napisać „Spieszmy do Betlejem” i nazwę parafii. Po wskazanym terminie grupy nie będą przyjmowane do konkursu. Należy oczekiwać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, które jest przepustką do udziału w konkursie.

 

Wzór zgłoszenia grupy

do konkursu „SPIESZMY DO BETLEJEM ”

1. parafia: ....................................................................
2. opiekun grupy: ...........................................................
3. imiona i nazwiska członków grupy konkursowej:

  1. ...........................................................................
  2. ...........................................................................
  3. ............................................................................
  4. ............................................................................
  5. ............................................................................

4. Grupa kolędowała w dniach: .........................................

5. Grupa została wyłoniona w konkursie parafialnym w dniu: ..........

ARCHIWUM 2016

KONKURS „SPIESZMY DO BETLEJEM” DLA GRUP KOLĘDNICZYCH PODCZAS SPOTKANIA KOLĘDNIKÓW 13 stycznia 2017 r.  

Warunki konkursu:

1. Parafia zgłasza jedną 5-osobową grupę kolędniczą, która zwyciężyła w konkursie parafialnym lub zajęła II miejsce. W konkursie nie mogą brać udziału te same osoby i stroje, które w ubiegłych latach zajęły miejsca od I do III.
2. W konkursie szczególną uwagę zwraca się na gwiazdę: jej wygląd, pomysłowość wykonania i praktyczność w kolędowaniu. Za gwiazdę będzie można otrzymać 40% punktów konkursowych.
3. Stroje kolędnicze muszą odpowiadać postaciom zaproponowanym w scence kolędniczej, która przedstawiana jest w domach. Każda grupa występuje z gwiazdą i skarbonką.
4. Kolędnicy muszą znać na pamięć tekst scenki i umieć zaśpiewać tegoroczne hasło kolędowania, które również winno być umieszczone na gwieździe lub skarbonce (wersja muzyczna hasła jest dostępna na stronie www.misje.diecezja.tarnow.pl).
5. Grupa ma być w tym samym składzie osobowym, w którym odwiedzała domy w dniach między 26 a 31 XII 2016 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy drogą elektroniczną (misje@diecezja.tarnow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 8stycznia 2018 r. przesłać formularz zgłoszeniowy i dwa zdjęcia elektroniczne grupy, która zwyciężyła w konkursie parafialnym (jedno zdjęcie ma być ustawiane, by widoczne były wszystkie postaci, a drugie zrobione w drodze, w czasie kolędowania). Na zdjęciu ma widnieć tylko grupa kolędnicza – bez opiekunów i innych osób towarzyszących (np. ktoś dorosły grający na akordeonie). W temacie maila należy napisać „Spieszmy do Betlejem” i nazwę parafii. Po wskazanym terminie grupy nie będą przyjmowane do konkursu. Należy oczekiwać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, które jest przepustką do udziału w konkursie.

Wzór zgłoszenia grupy

do konkursu „SPIESZMY DO BETLEJEM ”

1. Parafia: ....................................................................

2. Opiekun grupy: ...........................................................

3. Imiona i nazwiska członków grupy konkursowej:

1............................................................................ 2............................................................................ 3............................................................................ 4............................................................................ 5............................................................................

4. Grupa kolędowała w dniach: .........................................            

5. Grupa została wyłoniona w konkursie parafialnym w dniu: