Legion Misyjny

Dlaczego Legion Misyjny?

Stworzyć środowisko przyjazne misjom

Będąc na II stażu misyjnym w Republice Środkowoafrykańskiej (2009), wieczorami wiele rozmawialiśmy na temat naszej przyszłej pracy na rzecz misji. Właśnie wtedy, w naszych głowach, zrodził się pomysł, aby po powrocie do kraju, spróbować stworzyć środowisko przyjazne misjom, zarówno w naszym Seminarium Duchownym w Tarnowie, jak i wśród znanych nam osób świeckich i duchownych. Tej nowej inicjatywie nadaliśmy nazwę: LEGION MISYJNY.

[Adoracja] Po powrocie ze stażu misyjnego niezwłocznie przystąpiliśmy do realizacji naszych planów. W ramach Tygodnia Misyjnego zaprosiliśmy do Seminarium Duchownego kilkunastu młodych księży i osoby świeckie, o których wiedzieliśmy, że są w mniejszym, czy większym stopniu zaangażowani w sprawy misji. Pierwsze spotkanie miało charakter programowy, a każde następne było kolejnym ogniwem spajającym naszą wspólnotę i nasze działania.

Już pięć lat istnienia

Mija już pięć lat istnienia Legionu Misyjnego. Każdego roku, począwszy od października, aż do czerwca, spotykamy się raz w miesiącu. Nasze spotkania rozpoczynamy półgodzinną adoracją Najświętszego Sakramentu, następnie zasiadamy przy wspólnym stole podejmując różne tematy: natury teoretycznej i praktycznej, dotyczące misji. Spotkania Legionu Misyjnego odbywają się w różnych parafiach naszej diecezji. Są to zazwyczaj parafie, gdzie obecnie posługują jako wikariusze, księża zaangażowani w naszą grupę. Wielu członków Legionu Misyjnego ma już za sobą pierwsze doświadczenia pracy misyjnej, poprzez uczestnictwo w wolontariacie, czy stażach misyjnych, zarówno w Afryce, Ameryce Południowej i Azji (Kazachstan). Wielu z nas czynnie włącza się w organizację Tygodnia Misyjnego, przygotowanie „Kolędników misyjnych" i w wiele innych inicjatyw podejmowanych dla misji na terenie swoich parafii. Warto też nadmienić, że skora grupa księży i osób świeckich, którzy do nas przynależeli, już są na misjach. Następni pójdą w ich ślady w niedalekiej przyszłości.

[Bp J. Piotrowski] Cieszy nas to, że ks. bp Jan Piotrowski, były misjonarz w Republice Konga i Peru, były długoletni Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, jeszcze jako proboszcz, a teraz już jako biskup wspiera naszą inicjatywę swoją obecnością i doświadczeniem misyjnym. Jest z nami także Ks. Krzysztof Czermak, wikariusz Biskupi do spraw misji i Dyrektor Diecezjalnego Dzieła Misyjnego oraz jego współpracownicy.

Odważni, wyszkoleni, zorganizowani, bezgranicznie wierni, gotowi umrzeć

Nieustannie prosimy Ducha Świętego, aby prowadził nas i nasze dzieło, abyśmy z miesiąca na miesiąc stawali się coraz solidniejszym Legionem Misyjnym Jezusa Chrystusa. Wiemy przecież czym były legiony rzymskie. Składały się z tysięcy odważnych, dobrze wyszkolonych i wspaniale zorganizowanych żołnierzy, którzy byli bezgranicznie wierni cezarowi i gotowi za niego umierać. Nam, żołnierzom Jezusa Chrystusa, często brakuje odwagi, dyscypliny i wierności. A nasz Pan pragnie, abyśmy szli, aż na krańce świata, by głosić Jego słowa i budować Jego Królestwo. Mówi do każdego z nas: „Idźcie i czyńcie sobie uczniów ze wszystkich narodów". Za Ojcem Świętym Franciszkiem warto więc zapytać samych siebie: „Co by się stało, gdybyśmy rzeczywiście potraktowali te słowa na serio?" (Evangelii Gaudium 15). Odpowiedź niech każdy rozważy w swoim sercu, a wtedy na pewno trafnie rozezna swoje miejsce w Kościele.

Poniżej przedstawiamy pewne ogólne idee, które próbujemy realizować w ramach naszego projektu:
- Otaczanie dzieła ewangelizacji modlitwą
- Tworzenie „środowiska", którego członkowie dobrze się znają, mają wspólne plany i są gotowi je realizować.
- Zapoznawanie się z konkretnymi problemami, które towarzyszą pracy misjonarzy
- Formacja misyjna członków Legionu
- Animacja misyjna w ramach katechezy szkolnej

Ukierunkowani misyjnie

[001 dlaczego legion] Nasza działalność jest ukierunkowana wyłącznie na sprawy misyjne. Chcemy sobie wspólnie pomagać, angażując się w bardzo konkretne działania o charakterze animacyjnym na terenie całej diecezji. Ponadto mamy zamiar wspierać wyjeżdżających na misje młodych kapłanów i osoby świeckie, stanowiąc dla nich zaplecze modlitewne, a jeżeli trzeba będzie, to także materialne. Środowisko Legionu ma stawać się również wsparciem dla utrudzonych misjonarzy powracających po latach do diecezji.

Wspólne inicjatywy już podjęte i realizowane:

- budowa szkoły i domu nauczyciela w wiosce SekiaMote (Rep. Środkowoafrykańska)
- wieloraka pomoc misjonarzom w krajach misyjnych
- pomoc dzieciom i młodzieży z parafii, gdzie pracują nasi misjonarze
- poszukiwanie lekarzy, pielęgniarek i fachowców, którzy podjęliby bezinteresowną pracę na rzecz funkcjonowania szpitala w Bagandou.

Nasza grupa ciągle się rozwija, poszukując coraz to nowych i doskonalszych form włączania się w dzieło misyjne Kościoła. Jesteśmy otwarci na nowych członków.

Do współpracy zapraszamy kapłanów i osoby świeckie!

Wszelkie pytania odnośnie do Legionu Misyjnego należy kierować do:
o. Stanisław Wojdak - balao.w@interia.pl

Kolejne spotkanie Legionu Misyjnego: Zabawa, 19.04.2015r. godz. 17:00! Serdecznie zapraszamy!

Informacje pochodzą ze strony Kleryckiego Ogniska Misyjnego w Tarnowie: http://www.ogniskomisyjne.wsd.tarnow.pl/index.php/legion-misyjny