Niezapomniane przeżycie konsekracji kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Ndżamenie - list ks. St. Worwy

Niecodzienne wydarzenie konsekracji kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Ndżamenie, było zwieńczeniem wysiłków ks. Stanisława Worwy, tarnowskiego misjonarza, który głosi Ewangelię w Czadzie od 13 lat. W poniższym liście pomysłodawca i budowniczy świątyni podaje szczegóły tego wielkiego przedsięwzięcia.

Ndżamena, 30 kwietnia 2017 r.

Drodzy Czytelnicy, 

Z wielką radością piszę ten list wspominając niezapomniane przeżycie konsekracji kościoła w naszej parafii, której – przy udziale abpa Edmunda Djitangara, ks. Krzysztofa Czermaka, wikariusza biskupiego do spraw misji i czterech innych gości diecezji tarnowskiej, polskich misjonarzy pracujących w Czadzie, a także kilkutysięcznej rzeszy ludzi – dokonał biskup tarnowski Andrzej w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia. W tym też dniu zostały uroczyście wniesione do świątyni relikwie św. Faustyny, podarowane nam przez konsekratora. Wspominając to wydarzenie, wracam myślą również do samych początków tego dzieła, które Opatrzność Boża pozwoliła przeprowadzić. 

Sama parafia pw. Świętej Rodziny w Ndżamenie, w dzielnicy Dembé istnieje od 7 kwietnia  2002 r. Powstała z małych koncesji prywatnych zakupionych przez archidiecezję. Pierwszym proboszczem był włoski fideidonista, ksiądz Francesco Guargualgnini. Ja zostałem mianowany proboszczem w dniu 15 sierpnia 2009 r. Parafia była dobrze zorganizowana jako wspólnota, ale brakowało miejsca do celebrowania Eucharystii. Do tego czasu ludzie spotykali się na niej najpierw w cieniu drzew, a później w prowizorycznych hangarach (wiaty). Niestety, warunki klimatyczne (burze piaskowe, deszcz czy upał) bardzo często były przeszkodą.

Stąd rodziła się we mnie ogromna chęć, wyrażana przez parafian i potwierdzona głosem ówczesnego arcybiskupa Mathiasa Ngarteri, by zastanowić się nad możliwością budowy kościoła. Spośród wielu, został wybrany projekt wykonany  przez jednego z parafian. W czasie pobytu w Polsce wspomnianego arcybiskupa, po wizycie w Łagiewnikach, powstała myśl, by przyszły kościół był pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Projekt wraz z kosztorysem został przedstawiony pasterzowi diecezji tarnowskiej. Po niewielkich modyfikacjach został zaaprobowany z obietnicą znacznej pomocy finansowej. Koszt budowy kościoła bez uposażenia to kwota 315.058.120 FCFA (franków afrykańskich) czyli 480000 €. Budynek o wymiarach 35 m długości i 24 szerokości i powierzchni użytkowej 840m2. Prace budowlane rozpoczęły się 25 sierpnia 2014 roku i trwały do 20 kwietnia 2017 (2 lata i 8 miesięcy).

Bardzo mnie cieszy ogromne zaangażowanie parafian, którzy partycypowali w kosztach budowy w różnych wymiarach. Nie licząc samej pracy, potrafili zebrać 33.000.000 FCFA  czyli około 50.000 €, co daje prawie 10% wkładu. Diecezja tarnowska partycypowała finansowo w 80% inwestycji. Dużą pomocą było także dofinansowanie z Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, którego fundusz zasilany jest hojnie przez tarnowską diecezję jak przez żadną inną. Dzięki tej ostatniej pomocy udało się sfinalizować budowę i uposażenie kościoła poprzez instalacje oświetleniowe, nagłośnienia, uposażenia zakrystii, budowy dzwonnicy. Budowniczym kościoła był Alex Ndoyangar pochodzący z parafii Dembé. Jest to również moją radością, że kościół ten w wymiarze projektu i samej budowy ma rodzime korzenie czadyjskie.

W całość prac, jak już zapewne wiecie, włączyło się dwóch świeckich wolontariuszy pochodzących z diecezji tarnowskiej, którzy prawie przez 3 miesiące wykonywali stolarkę: ławki, fotele i konfesjonały.

Noszę w sobie i to marzenie, by Boże Miłosierdzie i orędzie świętej Siostry Faustyny rozprzestrzeniało się w Czadzie i po całym świecie.

Ks. Stanislaw Worwa

Czad