Ewangelizacja w Kazachstanie - Wyjęte z artykułu "Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei donum"

Ewangelizacja w Kazachstanie - Wyjęte z artykułu Zaangażowanie misyjne diecezji tarnowskiej w kontekście 50-lecia Fidei donum TST XXVI/2, (2007), s. 130-132.

9. Ewangelizacja w Kazachstanie

Obecność księży diecezji tarnowskiej w Kazachstanie rozpoczęła się wraz z nominacją w sierpniu 1999 roku ks. Janusz Kalety przez Jana Pawła II administratorem apostolskim w diecezji Atyrau.[1] W tym też roku wraz z nim wyjechał ks. Waldemar Patulski. Następnie w roku 2002 wyjechał ks. Dariusz Buras, a rok później ks. Wojciech Maślanka. Rok 2005 był czasem wyjazdu ks. Janusza Potoka. W dniu 15 września 2006 roku papież Benedykt XVI podniósł ks. Janusza Kaletę godności biskupiej. Od 1999 roku organizuje on nowe struktury Kościoła. Poza Atyrau otworzył inne parafie na terenie podlegającym jego jurysdykcji. Na pięciu tarnowskich księży związanych z ewangelizacją w Kazachstanie, dwóch opuściło już ten kraj.

 

a. Atyrau

 

            Atyrau jest miastem zamieszkałym przez około 160 tys. ludzi. Zdecydowana większość to muzułmanie. Na tę liczbę przypada 250 katolików, a tych, którzy uczestniczą w niedzielnej mszy św. jest niemal 100 osób. Wybudowany na początku tego stulecia kompleks składający się z kościoła p. w. Przemienienia Pańskiego, ośrodka duszpasterskiego, w którym mieści się również administratura, został poświęcony w sierpniu 2002 roku i służy duszpasterstwu.[2] Ks. bp Janusz jest tutaj i biskupem, a proboszczem od września 2007 roku ks. Wojciech Maślanka. Tutaj od 2002 roku pracował ks. Dariusz Buras,[3] będąc jednocześnie od jesieni 2004 do lata 2006 administratorem, oddalonej o 230 km od Atyrau parafii, w 40. tysięcznych Kulsarach.[4] Na potrzeby duszpasterskie Atyrau jako administratury i parafii diecezja tarnowska zakupiła samochód.

 

b. Chromtau

 

            Parafia w Chromtau to wspólnota kilkunastu osób, gromadzących się na modlitwę i nabożeństwa w małej kaplicy, zaadoptowanej z połowy domu mieszkalnego. Chromtau to miasto liczące około 25 tys. mieszkańców. Parafia jest wielonarodowościowa, chociaż korzenie ma niemieckie. Niemcy stanowią około połowy wiernych, pozostali to Rosjanie, Ukraińcy, Kazachowie, jak również pracujący tutaj Amerykanie. Parafia obsługuje jeden dojazd w Kuduksaj. Od 2005 roku pracuje tutaj ks. Janusz Potok, który dysponuje również samochodem zakupionym przez diecezje tarnowską.

 

c. Parafia w Uralsku

 

Uralsk to miasto wojewódzkie, wielonarodowościowe (87 narodowości) liczące 265 tys. Mieszkańców wśród których 70% stanowią Kazachowie. Od 2003 roku istnieje tu parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której proboszczem od końca maja 2005 do połowy 2007 roku był ks. Wojciech Maślanka. Pod koniec 2007 roku pracę podjął tu ks. Marian Brach. Obecnie wspólnota liczy 43 parafian, w tym większość osób, które przeszły do Kościoła katolickiego z prawosławia. Część z nich to dawni ateiści, którzy przyjęli chrzest katolicki. Wierni gromadzą się w mieszkaniu, w bloku. Obecnie trwa budowa kościoła, której zakończenie przewidziane jest na połowę 2008 roku.

ks. Krzysztof Czermak

TST XXVI/2, (2007), s. 130-132.

 

 

[1] Na temat początków zakładania administratury i Kościoła, zob. Czermak K., Zachodni Kazachstan polem misyjnej pracy księży tarnowskich, „Głoście Ewangelię”. Diecezjalny biuletyn misyjny, XXIV(2007)4, s. 5-11.

[2] W latach 1999-2002 pracował tu ks. Waldemar Patulski, a w latach 2003-2005 ks. Wojciech Maślanka.

[3] Ks. Dariusz Buras w roku szkolnym 2006/2007 w stolicy diecezji Karaganda o tej samej nazwie, był ojcem duchownym w seminarium międzydiecezjalnym, w którym do kapłaństwa przygotowywało się 18 kleryków.

[4] O historii powstania parafii w Kulsarach, zob. Kaleta J., Poświęcenie kaplicy w Kulsarach, „Głoście Ewangelię”. Diecezjalny biuletyn misyjny, XXV(2008)1, s. 19-21.